• Üdvözöljük a Made4You oldalon - Önnek készült!

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az OnlineBau Group Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.m4y.hu oldalon elérhető Szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Látogató) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető ÁSZF szerinti Szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon történik, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció és egyéb Szolgáltatások egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel az OnlineBau Group Kft. és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az ÁSZF elfogadás visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben nem kívánja a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit elfogadni, a regisztráció törlésére van lehetősége.

Az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével és a regisztrációval a Felhasználó elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Alapfogalmak.

Üzemeltető, szolgáltató: az OnlineBau Group Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó hatóság Pécsi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-09-082967, székhely: 7636 Pécs, Kis utca 10/A., adószám: 25927861-2-02, email: ugyfelszolgalat@m4y.hu) ami a Szolgáltatást nyújtja a Felhasználónak.

Felhasználó: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki az www.m4y.hu oldal tartalmához hozzáfér, a www.m4y.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) és aki ezen fiók felhasználásával ajánlatot kér (Megrendelő) és/vagy Szolgáltatásokat kínál (Szakember), az oldal által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi.

Felhasználóként az www.m4y.hu oldalt és annak Szolgáltatásait kizárólag regisztrált személy (gazdálkodó szervezet tulajdonosa, megbízottja), vagy ezen személy nevében kifejezetten eljárásra jogosult más személyek jogosultak használni.

Felhasználóként az oldalon mindenki csak egy Saját fiókkal rendelkezhet.

Látogató: az a személy, aki a weblapot az ott közzétett Szolgáltatások megtekintése érdekében keresi fel és nem rendelkezik regisztrációval.

Szakember adatlap: az oldalra szakemberként regisztrál Felhasználó által kitöltött profiladatokból készített adatlap.     

Munkaigénylő űrlap: a www.m4y.hu munkafelvétel oldalán a főkategóriákban található alkategóriához kapcsolt, előre elkészített űrlap mely maradéktalan kitöltésével és az oldalon való elhelyezésével van lehetőség a munka elvégzése iránti igény rögzítésére.      

Munkaigénylő adatlap: a Munkaigénylő űrlap a kitöltését és a www.m4y.hu oldalon való megjelenést követően válik Munkaigénylő adatlappá. A Munkaigénylő adatlapok a Felhasználók és a Látogatók részéről korlátlanul megtekinthetőek. A Munkaigénylő adatlapból van lehetősége a szakembernek tájékozódni a megrendelni kívánt munka részleteiről, valamint ezen adatlapon tudja elküldeni a munka elvégzése iránti jelentkezését a Szakember adatlappal rendelkező és a szolgáltatás igénybevételére jogosult Felhasználó.

Saját fiók: a Látogató amennyiben megfelel a Felhasználóvá válás követelményeinek a www.m4y.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során, a Szakember adatlap és/vagy a Munkaigénylő űrlap feladásakor megadott adatokat, információkat valamint az oldalon térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatásokhoz szükséges számlázási adatokat.

Nap: naptári nap

 

2. A Szolgáltatás tárgya.

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az OnlineBau Group Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) valamennyi, a www.m4y.hu honlapon elérhető Szolgáltatására érvényesek.

2.2. Az OnlineBau Group Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely Szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

2.3. A www.m4y.hu Szolgáltatásait kizárólag magyar nyelven lehet igénybe venni.

2.4. A www.m4y.hu egy olyan Szolgáltatás az interneten, ahol az oldalon regisztrációval rendelkező magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek egy előre elkészített Munkaigénylő űrlap kitöltése és feladása (kitöltésre került és az oldalon megjelenített Munkaigénylő űrlap a továbbiakban Munkaigénylő adatlap) útján közzétehetik az általuk elvégeztetni kívánt munkákat. A www.m4y.hu oldalon közzétett Munkaigénylő adatlapokra és végső soron az abban megfogalmazott munkákra az oldalon céges regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételére jogosult gazdálkodó szervezetek (Szakember) felajánlhatják a Megrendelő által igényelt munka elvégzését.

A www.m4y.hu oldal mindemellett Szakember adatlap megjelenítési helyet biztosít a gazdálkodó szervezetek (Szakember) részére szolgáltatásaik bemutatására, valamint az adatlaphoz kapcsolódó, jelen szabályzatban meghatározott egyéb Szolgáltatásokat nyújt a számukra.

2.5. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen Saját fiók létrehozásával, Szakember adatlap feltöltésével és/vagy Munkaigénylő űrlap elhelyezésével a Felhasználó elismeri, hogy nagykorú, jog- és cselekvőképességgel rendelkező személy vagy olyan gazdálkodó szervezet, aki képviseletére jogosultként jár el, és az általa megadott adatok helyesek és valósak.

2.6. A Felhasználó, Látogató a weboldal használatának megkezdésével, illetve Saját fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására. A www.m4y.hu oldalt minden Felhasználó és Látogató kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

3. Az ÁSZF egyoldalú módosítása.

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. július 1. napjától hatályosak. A www.m4y.hu oldal Üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a Munkaigénylő adatlapok közzétételének időtartamát. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.m4y.hu erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

3.2. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új Szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő űrlapok tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

3.3. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatásait, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint.

 

4. Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei.

4.1. A www.m4y.hu oldalon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások weboldalon feltüntetett, vagy az ÁSZF mellékletét képező „Díjtáblázatban” foglalt ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

4.2. A regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció. A regisztráció a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával és annak Üzemeltető általi elfogadásával történik. Az oldal által üzemeltetett szakember adatbázisba bekerülni, Szakember adatlapot feltölteni és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatásokat igénybe venni szakember regisztrációval rendelkező gazdálkodó szervezeteknek van lehetősége. Szakember regisztrációra alapvetően a gazdálkodó szervezet adószámának megadásával van lehetőség. Az Üzemeltető jogosult a regisztrációkor megadott adatokat ellenőrizni.         

4.3. A szakember adatbázisban megjelenő Szakember adatlapban csak olyan kategóriákat engedélyezett megjeleníteni, továbbá a Szolgáltatások igénybevétele során csak olyan kategóriákra engedélyezett előfizetni mely munkák a gazdálkodó szervezet (vállalkozás) tárgyát képezik, és a kategóriában megfogalmazott tevékenység végzésére a megfelelő engedéllyel rendelkezik.

4.4. A regisztráció elektronikus úton történik, és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás során a regisztrációkor megadott e-mail címre regisztrációs linket/aktivációs kódot tartalmazó levél kerül kiküldésre, melyen keresztül lehet aktiválni a Saját fiókot és igénybe venni a www.m4y.hu oldal Szolgáltatásait. Amennyiben a Felhasználó részéről a fentiekben említett módon 72 órán belül nem kerül aktiválásra a Saját fiók, a Felhasználó regisztrációja és annak teljes adattartalma törlésre kerül az oldalról.

4.5. A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a www.m4y.hu oldalon a szolgáltató által biztosított funkciók használatára. A regisztrációval a Felhasználó és a szolgáltató között határozatlan időre jogviszony jön létre, mely elkülönül Munkaigénylő adatlap tekintetében létrejött jogviszonytól, amely legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

4.6. A Felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően feltüntetni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Üzemeltető nem felelős.

- A regisztrációkor megadott adatok, így különösen a nevek, és e-mail cím nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő adatot kíván rögzíteni, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

- Az oldalra történő belépéshez a regisztrációnál megadott e-mail cím és egy a Felhasználó által létrehozott jelszó szükséges. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a regisztráció során az Üzemeltető informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmazó, adatokat ne fogadja el.

4.7. Szakemberként történt regisztráció időtartama alatt a tevékenységhez szükséges összes engedélyt és jogosultságot érvényben kell tartani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet hivatalos (vállalkozói) tevékenységét szünetelteti vagy megszünteti köteles a www.m4y.hu oldalon való regisztrációját törölni, vagy erről az oldal Üzemeltetőjét tájékoztatni. Amennyiben a Felhasználó a Saját fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat 5 (azaz öt) napon belül köteles átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

4.8. A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését. A törlés a kezdeményezésétől számított 72 (azaz hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó Felhasználói igényt az  Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő adatlapok a www.m4y.hu oldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő adatlapok és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (azaz hatvan) nap. A fiók törlését követően, azonos adatokkal (e-mail cím, adószám) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (azaz hatvan) napon belül.

4.9. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót további értesítés nélkül a www.m4y.hu használatából kizárni és fiókját törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen, továbbá az Üzemeltetőnek vagy harmadik személyeknek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik és az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

4.10. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Saját fiókját előzetes értesítés nélkül törölni, ha a Felhasználó a weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a weblapot, hogy az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy Szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti, vagy a Felhasználó, Látogató bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a www.m4y.hu oldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a www.m4y.hu oldal rendeltetésszerű működtetését.

4.11. A Saját fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap/ok a www.m4y.hu oldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

 

5. Felelősség.

5.1. Az Üzemeltető kizárólag hirdetési felületet biztosít a Felhasználók számára, valamint a Látogatók részére, azaz kizárólag közvetítői tevékenységet végez, és biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint ingyenesen vagy külön díj ellenében a Szolgáltatást. Az Üzemeltető a megbízott Szakemberek kiválasztásában, a felek között létesítendő jogviszony meghatározásában és részletszabályainak kialakításában nem vesz részt, ez kizárólag az érintetteken (a szerződő feleken) múlik. Ennél fogva az Üzemeltető kötelezettséggel egyik fél irányába sem tartozik, jótállást nem vállal.

5.2. A Felhasználó által a www.m4y.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért, nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

5.3. A Felhasználó a regisztráció megkezdésével tudomásul veszi, hogy a www.m4y.hu oldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok, nyilatkozatok tartalmáért, helyességéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a www.m4y.hu oldal működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó által - jelen szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt - feltöltött tartalmat vagy más módon korlátozta vagy megakadályozta a szabályzatba ütköző további tevékenységet.

5.4. A Felhasználók által a www.m4y.hu oldalon megvalósuló bármely tevékenységet a regisztrált természetes személyéhez, gazdálkodó szervezethez rendeljük. A regisztrált természetes személy, gazdálkodó szervezet kizárólagosan felel a Saját fiókja tartalmáért és az oldalon végzett tevékenységéért.

5.5. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy a regisztrációjával visszaéltek, Saját fiókját arra jogosulatlan személy használta, köteles erről az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató kárt vagy veszteséget szenved a Felhasználó regisztrációjával, Saját fiókjával kapcsolatban történt visszaéléssel.

5.6. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató a www.m4y.hu oldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb okból veszteséget szenved.

5.7. Az OnlineBau Group Kft. a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal, így jogosult megtenni minden szükséges lépést a Felhasználó felelősségre vonása érdekében.

5.8. Az Üzemeltető kizárólag üzemelteti a www.m4y.hu oldalt és az azon elérhető Szolgáltatásokat biztosítja, így nem avatkozik bele a Felhasználók és a Látogatók közti jogvitákba. A Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

5.9. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a www.m4y.hu oldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, Szakember adatlapokkal, Munkaigénylő adatlapokkal, hirdetésekkel továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek, szolgáltatások minőségéért, mennyiségéért, biztonságáért, a vonatkozó szakmai és számviteli előírások betartásáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználók, Látogatók teljesítéséért. Az elfogadott termékek, szolgáltatások kiszállítása, átadása, elvégzése és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók, Látogatók megállapodásának megfelelően zajlik le.

5.10. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget azért, hogy a Felhasználók, Látogatók (tehát a lehetséges Megrendelők és Szolgáltatást nyújtók) egymással létesítenek-e, és ha igen, milyen tartalommal és formában jogviszonyt.

5.11. Amennyiben a Felhasználó, Látogató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, illetve bármilyen igényt jogerős döntésben az Üzemeltetővel szemben megállapítanak, a Felhasználó, Látogató köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó, Látogató bármely jogellenes illetve az eljárás alapját képező magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

5.12. A Felhasználó, Látogató vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz annak jó hírnevének megóvása érdekében.

 

6. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása.

6.1. Az Üzemeltető jogosult a www.m4y.hu oldalra feltöltött Szakember adatlapot, Munkaigénylő adatlapot egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó Saját fiókját törölni, amennyiben a www.m4y.hu oldalra feltöltött tartalom a jelen szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a www.m4y.hu oldalon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a szerzői jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Felhasználók, Látogatók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ügyfélszolgálat elérhetőségén (ugyfelszolgalat@m4y.hu) tehetik meg.

6.2. A www.m4y.hu oldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit); jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít; mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; megtévesztő információt tartalmaz; az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja; vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

6.3. A www.m4y.hu oldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások feltöltése, hirdetése tiltott:

a) Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, engedélyköteles fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt eszközöket;

b) Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

c) Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

d) Online Szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító Felhasználónevek, jelszavak, Felhasználói fiókok adatai, telefonszámok;

e) Közösségi oldalak, e-mail Szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

f) Postai úton történő rendelést lehetővé tevő olyan katalógusok, amit a kibocsátó külön díj ellenében bocsát ki, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

g) Kitöltetlen garancia levelek, nyomtatványok, igazolások, okiratok, igazolványok, bizonyítvány vagy igazolványt érvényesítő címkék;

h) Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz;

í) Alkohol, alkoholtartalmú italok és egyéb hasonló termékek;

j) Dohánytermékek, egyéb jövedéki termékek;

k) Engedélyköteles tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá vegyi anyagok;

l) Nem szabad forgalmazású gyógyszer; külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott Felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, illetve ezen illegális anyagok előállításához szükséges vegyszerek (prekurzorok), vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;

m) Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

n) Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;

o) Emberi szerv vagy szövet; állati szerv vagy szövet (ide nem értve a fogyasztási célú húsokat), anyatej;

p) Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;

q) Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

r) Szexuális Szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

s) Temetkezési helyek;

t) Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi Szolgáltatás;

u) Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

Tiltott továbbá minden olyan egyéb, itt fel nem sorolt szolgáltatás és termék melynek nyújtása vagy forgalomba hozatala és azzal való kereskedés hatóság bejelentéshez kötött vagy hatósági engedély birtokában lehetséges illetve jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött, kivéve, ha erre jogosult és a jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítani tudja. Amennyiben az Üzemeltető ilyet észlel, jogosult a hirdetést, Szakember adatlapot vagy Munkaigénylő adatlapot azonnal törölni.

 

7. Adatvédelem.

7.1. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat. Részletes információk az Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el, ami elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek.

7.2. Az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

7.3. A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot törölni kivételt képez ez alól a 11.4. pontban felsoroltak.

 

8. Szellemi tulajdon.

8.1. A Tartalom (továbbiakban: Tartalom) a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a www.m4y.hu oldal nevét, az oldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket weblap elrendezését és szolgáltatásának részleteit, különösen a Munkaigénylő űrlap kialakítását és tartalmát és/vagy bármely egyéb Tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát, különösen szellemi, szerzői és iparjogvédelmi jog szerinti jogát fenntartja.

8.2. A Felhasználó, Látogató a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó, Látogató – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Kivételt képez a fentiek alól a Felhasználó által a www.m4y.hu oldalon elhelyezett Szakember adatlapra mutató közösségi és hasonló oldalakon elhelyezett megosztás vagy hivatkozás, amennyiben azon egyértelműen és azonosíthatóan feltüntetésre kerül a hirdetés elérhetősége (kép esetében a „M4Y” vízjel, szöveges tartalom esetén az oldal címe (www.m4y.hu).

8.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak, Látogatónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

8.4. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló írásbeli felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a www.m4y.hu oldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul, amely hozzájárulás előtt a felhasználás célját és indokát is közölni kell. Az Üzemeltető a www.m4y.hu tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

8.5 Amennyiben az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármely eleme engedély nélkül felhasználásra kerül - attól az időponttól, amitől a felhasználás megvalósult, addig az időpontig, amíg ez a jogellenes állapot fennáll - az engedély nélküli felhasználó bérleti díjat köteles fizetni az Üzemeltetőnek. A bérleti díj összege naponta 200.000 HUF (azaz kettőszázezer forint). A bérleti díj havonta kiszámlázásra kerül.

8.6. Felhasználó által a www.m4y.hu oldalra feltöltött tartalmakkal megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


9. Reklamáció, panaszkezelés, vitarendezés.

9.1. Amennyiben a Felhasználónak bármilyen panasza van a www.m4y.hu oldallal vagy a Szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát a panaszkezeles@m4y.hu e-mail címen, vagy levél útján az OnlineBau Group Kft., 7636 Pécs, Kis utca 10/A. címre megküldve is közölheti. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető kézhezvételtől számított 30 (azaz harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (azaz három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szolgáltatással kapcsolatos panasszal, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatást érintő kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

9.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, ezt online vitarendezési platformon megteheti.

9.3. A Felhasználó a Szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást is, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárást is kezdeményezhet. A fogyasztói panasszal a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

www.m4y.hu

A magyar gazdaság erejének és stabilitásának jelentős hányadát a hazai kis- és középvállalkozások adják. Magyarország gazdaságának gerincét alkotó kkv-szektor szereplőinek léte, azonban elképzelhetetlen a szolgáltatásaik, munkájuk megrendelői nélkül. A www.m4y.hu oldal azért jött létre, hogy mindkét említett oldalnak segítséget nyújtson céljaik elérése érdekében, oly módon, hogy közvetít a különböző szükségletek kielégítését végző Szakemberek és Megrendelőik között.

A www.m4y.hu oldal ennek érdekében szakmai adatbázist működtet, melyben kategóriákba helyezi el a regisztrációval rendelkező Szakemberek adatlapjait, továbbá lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználók részére, hogy Munkaigénylő űrlapot helyezzenek el a www.m4y.hu oldalon, melyet az oldal rendszere a regisztrációval és előfizetéssel rendelkező Szakemberek felé ajánlatadás céljából továbbít. 

 

10. Szakember adatlap, Munkaigénylő űrlap feladása.

10.1. A www.m4y.hu oldalon Szakember adatlap és Munkaigénylő űrlap feladására kizárólag regisztrációt követően, Saját fiókkal rendelkező Felhasználók jogosultak. Az oldalon a Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő űrlapot feladó Felhasználók és az erre jelentkezők közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás közvetlenül, a Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő űrlapot feladó Felhasználó által megadott elérhetőségeken történhet, így kerülhet sor e két fél között a munka elvégzése szempontjából lényeges illetve a felek által lényegesnek minősített kérdések megtárgyalására. Az Üzemeltető ebben nem vesz részt, ezért a teljesítés elmaradásából vagy a hibás teljesítésből eredő igényekkel kapcsolatban a felelősségét kizárja.

10.2. Szakember adatlap feladásakor a vonatkozó gomb – Regisztráció beküldése - megnyomásával, míg Munkaigénylő űrlap feladásakor a vonatkozó gomb – Munka feladása - megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz a Szolgáltatás igénybevételére, amelyet az Üzemeltető annak beküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 24 (azaz huszonnégy) órán belül elbírál. Pozitív döntés esetén a Felhasználó által feladni kívánt Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő űrlap állapotát „Elfogadottra” állítja, ami egyúttal a www.m4y.hu oldalon történő megjelenítését is jelenti, Megrendelő űrlap esetén Megrendelő adatlap formában.

Díjköteles szolgáltatások a Szolgáltatás ellenértékének megfizetése és a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 (azaz huszonnégy) órán belül aktiválódnak.

10.3. A Felhasználó megrendelésének elbírálását követően, az Üzemeltető 24  (azaz huszonnégy) órán belül visszaigazolja a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen szabályzatba ütközik. Ebben az esetben ezen tényről, a szolgáltató ugyancsak 24 (azaz huszonnégy) órán belül a Felhasználót a regisztráció során megadott e-mailen értesíti.

A Felhasználónak ugyancsak 24 (azaz huszonnégy) órája van, hogy a szolgáltatótól kapott e-mailre reagáljon, Szakember adatlapját és/vagy Munkaigénylő űrlapját javítsa és az – Munka feladása – gomb megnyomásával ajánlatot tegyen a Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben ez nem történik meg a Szakember adatlapja és/vagy Munkaigénylő űrlapja automatikusan törlődik a rendszerből.

Ezen érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás ellenértékeként a már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

10.4. Ugyanazon Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő űrlap esetében két alkalommal van lehetőség a javításra, amennyiben azt a jelen szabályzatba való ütközés miatt nem kerül elfogadásra. Ezen döntésről a Felhasználó a megadott e-mail címén értesítésre kerül. Harmadik alkalommal történő negatív elbírálásról szintén értesítésére kerül a Felhasználó, azonban ebben az esetben már nem lehetséges a Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő űrlap javítása, az automatikusan törlésre kerül a rendszerből.

Ezen érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás ellenértékeként a már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

10.5. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat, mely az Üzemeltető által történő visszaigazolással jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor azok a címzett számára hozzáférhetővé válnak.

10.6. A Szakember adatlap és a Munkaigénylő űrlap bizonyos szövegét és képeket a Felhasználó fogalmazza meg vagy tölti fel az oldalra, ezeket az Üzemeltető ellenőrizheti. A Felhasználó köteles tartózkodni az olyan szöveg megfogalmazásától vagy kép feltöltésétől, amely szexuális tartalmú, ilyen jellegű utalásokat tartalmaz, továbbá jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag a Szakember adatlappal és/vagy Munkaigénylő űrlappal kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme, képi megjelenése sértő, bántó, illetve uszító. Amennyiben ilyen jellegű szöveget vagy képet tartalmazó Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő űrlapot észlel, akkor jogosult a Felhasználó www.m4y.hu oldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő űrlap közzétételét megtagadni és a Felhasználó Saját fiókját törölni a jelen szabályzat szerint.

10.7. Munkaigénylő űrlap feladása során - amennyiben az rossz vagy pontatlan kategóriába került elhelyezésre - az Üzemeltető jogosult az űrlapot áthelyezni a megfelelő kategóriába. Erről az űrlap feladója a regisztráció során megadott e-mail címén értesítésre kerül. A Felhasználó, a levélben megadott hivatkozás segítségével módosíthatja űrlapját az új, helyes kategóriában.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az új kategóriát, észrevételével az ugyfelszolgalat@m4y.hu címre küldött levélben fordulhat az Üzemeltetőhöz, vagy törölheti az űrlapját, illetve amennyiben nem végez további műveletet, a félbehagyott hirdetés az ÁSZF szerint törlődik.

10.8. Üzemeltető jogosult módosítani a Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő űrlapot amennyiben annak feladása során, a felhasználásra került képek vonatkozásában megállapításra kerül, hogy azok rossz minőségűek vagy a kép elforgatva került feltöltésre, továbbá amennyiben a Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő űrlap felhasználó által megfogalmazott szövege magyartalan, nyelvtanilag hibás, illetőleg a szolgáltatási igény nem, vagy csak részben fedően kerül leírásra.

Jogosult továbbá az Üzemeltető javítani, illetőleg kiegészíteni a Szakember adatlapon és/vagy Munkaigénylő űrlapon szereplő kérdések válaszait, amennyiben azok rosszul, nem vagy csak részben kerültek kitöltésre. A javítások célja az Üzemeltető részéről a Felhasználói élmény maximalizálása. A módosítások ellen jogos és alapos indokkal a Felhasználó észrevételt tehet a javitas@m4y.hu e-mail címre küldött, a hirdetés linkjét (url-jét) is tartalmazó levéllel, illetve a Felhasználó saját hatáskörben eljárva jogosult az Üzemeltető által módosított Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő űrlapot törölni.

10.9. Egyazon Felhasználónak ugyanazt vagy ugyanolyan adattartalommal Munkaigénylő űrlapot többször feladni, akár külön kategóriákban vagy több településen, nem engedélyezett. Csak a feladásra került Munkaigénylő adatlap módosítása engedélyezett, vagy a régi Munkaigénylő adatlap törlését követően adható fel ugyanarra a munka igényre vonatkozó másik Munkaigénylő űrlap.

10.8. Az Üzemeletető jogosult mindent megtenni annak érdekében, hogy a www.m4y.hu oldal vagy a mögöttes informatika program technikai rombolását megakadályozza. Ennek érdekében regisztrációt tagadhat meg, Felhasználót tilthat ki és törölheti annak Saját fiókját, Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap közzétételét megtagadhatja, és végső soron törölheti is.     

 

11. Szakember adatlap, Munkaigénylő adatlap törlése.

11.1. A Felhasználó által feltöltött Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap/ok a Felhasználó által bármikor törölhetők a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt is. A Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap Felhasználó által történő törlése esetén 60 (hatvan) napos időtartamra archivált állapotba kerül, ezt követően véglegesen törlődik. A törlést követően a Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő adatlapot a szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az archivált Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő adatlapok kizárólag az Üzemeltető részére hozzáférhetőek, a www.m4y.hu oldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

11.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Saját fiókja törlésekor a jogviszony megszűnése esetén az Üzemeltető a Felhasználó Szakember adatlapját és/vagy Munkaigénylő adatlapját a 60 (azaz hatvan) napos archiválási időszakon túl nem köteles tárolni. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a www.m4y.hu oldal és a rajta igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a www.m4y.hu oldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a tőle független körülmények okoznak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a www.m4y.hu oldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a www.m4y.hu oldal tartalma az Üzemeltető rendelkezésétől függetlenül is módosul.

11.3. Az Üzemeltető a www.m4y.hu oldalon igénybe vehető Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küldhet a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

11.4. Az Üzemeltető a Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő adatlapot, valamint a feladó Felhasználó Saját fiókját a jelen szabályzatban meghatározott időtartam elteltét követően sem törli, amennyiben Látogatók illetve Felhasználók az általa feladott Szakember adatlappal és/vagy Munkaigénylő adatlappal kapcsolatban visszaélés vagy bűncselekmény gyanúját közlik az Üzemeltetővel. Ebben az esetben az ügy kivizsgálása illetve a Felhasználó eredményes felelősségre vonása érdekében az Üzemeltető a tárolt adatokat az eljáró hatóság részére történő átadásig jogosult megőrizni.

 

12. Munkaigénylő űrlap/adatlap megjelenítése.

12.1. A Felhasználó által kitöltött Munkaigénylő űrlapot az Üzemeltető az általa üzemeltetett www.m4y.hu oldalon teszi közzé Munkaigénylő adatlapként. A Munkaigénylő adatlap lista oldali megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra, az a Látogatók számára is elérhető.

12.2. Munkaigénylő adatlapokban található – a konkrét munkával kapcsolatos információk – részletek csak szakember regisztrációval és az adott kategóriában M4Y Szakember, Szakember+ szolgáltatás előfizetéssel vagy egyéb jogosultsággal rendelkező Felhasználók részére elérhető.

12.3. A Munkaigénylő adatlap megjelenítése alapesetben, annak közzétételétől számított 90 (azaz kilencven) napon keresztül valósul meg. Amennyiben a Felhasználó a Munkaigénylő űrlap kitöltésekor az található naptárt kitölti, - annak érdekében, hogy azzal a munka elvégzésének iránti igényét dátum vagy dátumok szerint pontosítsa - úgy az ott kitöltött utolsó naptári nap a Munkaigénylő adatlap megjelenítésének utolsó napja. Ha a Felhasználó a Munkaigénylő űrlap kitöltésekor nem kíván pontos dátumot megadni, akkor a „Munkavégzés időpontját a szakemberrel beszélem meg” gomb segítségével ezt megteheti, ebben az esetben a munkaigény oldalon való megjelenítése közzétételétől számított 90 (azaz kilencven) napon keresztül valósul meg.     

12.4. Az a munkaigénylő adatlap, melyre szakember Felhasználó érvényes ajánlatot nyújtott be, és az ajánlata a munkaigény feladója által elfogadásra került, az ajánlat elfogadását követő további 7 (azaz hét) napig nem kerül törlésre. Az ilyen munkaigény listaoldali megjelenése során egy „ELKELT” felirat kerül feltüntetésre.    

12.5. Elfogadott ajánlattal rendelkező Munkaigénylő adatlap esetén, csak a szakember értékelését követően van mód annak törlésre, melyet a rendszer automatikusan végez el.

 

13. Szakember adatlap megjelenítése.

13.1. A Szakember adatlapot az Üzemeltető az általa üzemeltetett www.m4y.hu oldalon teszi közzé. A Szakember adatlap megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra, az a Látogatók számára is elérhető.

13.2. Az Üzemeltető a www.m4y.hu oldalon jelen lévő Szakember adatlapot – külön szolgáltatás részeként - megjeleníti a www.fotelbazar.hu apróhirdetési oldalon is.

13.3. Az Üzemeltető a megjelent Szakember adatlapok tekintetében lehetőséget biztosíthat arra, hogy azokat mind a Felhasználók, mind a Látogatók közösségi oldalakon megoszthassák.

13.4. A Szakember adatlap annak közzétételétől számítva korlátlan ideig jelenik meg. A Szakember adatlap törlése a regisztrált Felhasználó és bizonyos esetekben az Üzemeltető által történhet meg.

 

14. Díjmentes Szolgáltatások.

14.1. Egy Felhasználó egyidejűleg maximum 1 (azaz egy) darab Szakember adatlapot és/vagy 1.000 (azaz ezer) darab Munkaigénylő adatlapot tölthet fel és szerkeszthet díjtalanul a www.m4y.hu oldalon biztosított hirdetési helyen a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez az Üzemeltető keresőrendszert biztosít.

14.2. A szabályzatnak megfelelő Felhasználói ajánlattételt, elküldését követően, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 24 órán belül – amennyiben a Szakember adatlap és/vagy a Munkaigénylő űrlap a jelen szabályzat feltételeinek megfelel – elbírálja. Az elbírálást követően haladéktalanul közzé teszi és a 12. és a 13. pontokban meghatározott időtartamra elérhetővé teszi a www.m4y.hu oldalon. 

14.3. Munkaigénylő űrlap kitöltése során lehetőség van, úgynevezett „Összetett munka” típusú űrlap elkészítésére és a www.m4y.hu rendszerében való megjelenítésére. A szolgáltatás igénybevétele esetén a rendszer a Felhasználó által kiválasztott kategóriák űrlapjait fűzi össze a Munkaigénylő űrlap kitöltése során. Ezt a szolgáltatást a több munkafolyamatot igénylő megrendeléseknél van lehetőség használni.

14.4. Az összetett munkaként kitöltésre került Munkaigénylő űrlapok a www.m4y.hu rendszerében egyesével, külön-külön Munkaigénylő adatlapként jelennek meg. Azonban azoknak a Szakember adatlappal rendelkező Felhasználóknak, akik érvényes M4Y Szakember+ szolgáltatás előfizetéssel rendelkeznek és az előfizetésükben beállított alkategóriákból minimum kettő szerepel az összetett munkaként feladásra került Munkaigénylő adatlapokban, jelzésre kerül annak ténye, hogy a Munkaigénylő adatlapok összetett munkaként szerepelnek a www.m4y.hu rendszerében.

14.5. Az összetett munka szolgáltatás csak ugyanazon főkategóriában teszi lehetővé ilyen módon a Munkaigénylő adatlapok elkészítését.   

14.6. A Felhasználók által feltöltött Szakember adatlapot és/vagy Munkaigénylő adatlapot az Üzemeltető a megadott kategóriái szerint csoportosítja, illetve teszi közzé.

14.7. A Felhasználók által feltöltött Szakember adatlapok a kapcsolati adatok, referenciák, értékelések és üzlet, szolgáltatás pontos címe stb… nélkül kerülnek megjelenítésre az oldalon. Teljes értékű - kapcsolati adatokkal és referenciákkal ellátott - Szakember adatlap megjelenítésére külön díj ellenében igénybevett szolgáltatás előfizetését követően van mód.

 

15. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

15.1. Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a weblap és a külön díjtáblázat tartalmazza.

15.2. A díjakat a Felhasználó bankkártyás fizetéssel az OTP Mobil Kft., SimplePay Szolgáltatásán keresztül egyenlítheti ki. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a fizetési szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

15.3. A külön díj ellenében igénybe vett Szolgáltatások a Szolgáltatás ellenértékének megfizetése és a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül aktiválódnak.

15.4. A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől.

15.5. A megfizetett díjról az Üzemeltető számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához egyben tudomásul veszi, hogy az ilyen módon megküldött számla a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelel.

15.6. Az Üzemeltető minden külön díj ellenében igénybe vett szolgáltatás esetén hiteles elektronikus számlát állít ki.

15.7. Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján köteles őrizni. A számlát az Üzemeltető a Felhasználó Saját fiókjában található Számlázási adatok alapján állítja ki. A számla módosítására a kiállítását követően nincs mód.

15.8. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

15.9. A külön díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatások megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb, a Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap törlését illetve a Saját fiók törlését illetve annak megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az Üzemeltetővel szemben.

15.10. Amennyiben a Saját fiók megszüntetésére azért kerül sor, mert a jelen szabályzattal ellentétes Szakember adatlaphoz vagy Munkaigénylő adatlaphoz kapcsolódóan került megrendelésre és az az Üzemeltető által került törlésre, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett Szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

15.11. Az Üzemeltető kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó által megvásárolt "Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások" egy elektronikus Szolgáltatás, mely a megvásárlás pillanatában automatikusan aktiválódik és annak lejártáig aktív is marad. Mivel az Üzemeltető részéről a díjfizetés ellenében biztosított Szolgáltatás a fizetés pillanatától aktív és a Felhasználó részére olyan Szolgáltatásokat, lehetőségeket biztosít, melyek kizárólag díjfizetés ellenében vehetők igénybe, ezért a Szolgáltatás lemondása és annak kifizetett díjának visszatérítése a Felhasználó részére nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az elektronikus Szolgáltatás a sikeres díjfizetés pillanatában megkezdődik és egyben teljesül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett, megvásárolt Szolgáltatás díjának visszatérítésére abban az esetben sem jogosult, ha a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szakember adatlapját és/vagy Munkaigénylő adatlapját saját maga inaktiválja, törli vagy az azért kerül törlésre, mert az az Üzemeltető szabályzatába ütközik.

 

16. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások bemutatása

Szakember adatlappal rendelkező felhasználók részére:

16.1. M4Y Szakember szolgáltatás: a szolgáltatás éves időtartamra elérhető és a www.m4y.hu oldalon Szakember adatlappal rendelkező Felhasználói vehetik igénybe. Az előfizetés aktiválásától számított 1 (azaz egy) éves időintervallumban a Szakember adatlapok a Felhasználó által megadott kapcsolati adatokkal és referenciákkal kerülnek megjelenítésre.

16.2. A M4Y Szakember szolgáltatást a www.m4y.hu oldalon Szakember adatlappal rendelkező Felhasználók vehetik igénybe. Az előfizetés megrendelésénél beállítható 1 (azaz egy) főkategóriából a benne található kategóriákból 1 (azaz egy) kategória. A szolgáltatás az első aktiválását követően a beállításra került kategóriában feladásra került Munkaigénylő adatlapok kapcsolati adatainak lekérésére, és az így megszerzett kapcsolati adatok birtokában a munka elvégzésére való jelentkezésre ad lehetőséget, az előfizetés időtartama alatt összesen 6 (azaz hat) alkalommal.

16.3. A M4Y Szakember szolgáltatás során a Szakember adatlapok – teljes Szakember adatlapként - a Felhasználó által megadott kapcsolati adatokkal és referenciákkal kerülnek megjelenítésre az oldalon.

16.4. A M4Y Szakember szolgáltatás időtartama során a Szakember adatlapját a www.fotelbazar.hu oldalon megjelenítjük.

16.5. A M4Y Szakember szolgáltatás megrendelése során beállításra került főkategóriát és kategóriát a szolgáltatás kifizetését követően nem lehetséges megváltoztatni, csak új előfizetés megrendelésére van lehetőség.

16.6. A www.m4y.hu oldal a M4Y Szakember szolgáltatásra előfizetett, adatlappal rendelkező Szakember Felhasználók részére Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatást nyújt.

Ennek feltétele az előfizetés megléte túl, a Saját fiók profiladataiban annak beállítása, hogy mely helységben és ettől a helységtől mely távolságra (hány kilométeres sugarú körben) vállal a szakember munkát.

További, a Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatás pontosabb beállítását lehetővé tevő lehetőségek előfizetés részleteiben találhatóak. 

A szolgáltatás beállításával az előfizetésben megjelölt kategóriában feladásra került Munkaigénylő adatlapok megküldésre kerülnek a Felhasználó részére. A Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatás a rendszer által kiküldött e-mail üzenetek fogadását jelenti, melyben az Üzemeltető marketing célú tartalmakat is megjeleníthet.

16.7. A M4Y Szakember szolgáltatás további részletei és a Díjtáblázat ITT tekinthető meg.

16.8. M4Y Szakember+ szolgáltatás (féléves): a szolgáltatás fél éves időtartamra elérhető és a www.m4y.hu oldalon Szakember adatlappal rendelkező Felhasználói vehetik igénybe. Az előfizetés az aktiválástól számított fél éves időintervallumban hozzáférést biztosít a Szakember részére www.m4y.hu oldalon megjelenő Munkaigénylő adatlapok kapcsolati adataihoz, annak érdekében, hogy a Szakember a munkára jelentkezni tudjon és a feladásra került munkát végső soron elvégezze.

16.9. M4Y Szakember+ szolgáltatás (éves): a szolgáltatás éves időtartamra elérhető és a www.m4y.hu oldalon Szakember adatlappal rendelkező Felhasználói vehetik igénybe. Az előfizetéstől számított 1 (azaz egy) éves időintervallumban hozzáférést biztosít a Szakember részére www.m4y.hu oldalon megjelenő Munkaigénylő adatlapok kapcsolati adataihoz, annak érdekében, hogy a Szakember a munkára jelentkezni tudjon és a feladásra került munkát végső soron elvégezze.

16.10. A M4Y Szakember+ szolgáltatás előfizetés megrendelésénél beállítható bármely főkategóriából a benne található bármely kategória. A szolgáltatás az aktiválását követően a beállításra került kategóriákban feladásra került Munkaigénylő adatlapok kapcsolati adatainak korlátlan számú lekérésére, és az így megszerzett kapcsolati adatok birtokában a munka elvégzésére való jelentkezésre ad lehetőséget.

16.11. A M4Y Szakember+ szolgáltatás során a Szakember adatlapok a Felhasználó által megadott kapcsolati adatokkal és referenciákkal kerülnek megjelenítésre az oldalon.

16.12. A M4Y Szakember+ szolgáltatás időtartama során a Szakember adatlapját a www.fotelbazar.hu oldalon megjelenítjük.

16.13. A M4Y Szakember+ szolgáltatás megrendelése során beállításra került főkategóriát és kategóriákat a szolgáltatás kifizetését követően nem lehetséges megváltoztatni, csak új előfizetés megrendelésére van lehetőség.

16.14. A www.m4y.hu oldal a M4Y Szakember+ szolgáltatásra előfizetett, adatlappal rendelkező Szakember Felhasználók részére Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatást nyújt.

Ennek feltétele az előfizetés megléte túl, a Saját fiók profiladataiban annak beállítása, hogy mely helységben és ettől a helységtől mely távolságra (hány kilométeres sugarú körben) vállal a szakember munkát.

További, a Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatás pontosabb beállítását lehetővé tevő lehetőségek előfizetés részleteiben találhatóak.  

A szolgáltatás beállításával az előfizetésben megjelölt kategóriákban feladásra került Munkaigénylő adatlapok megküldésre kerülnek a Felhasználó részére. A Munkaigénylő adatlap figyelési szolgáltatás a rendszer által kiküldött e-mail üzenetek fogadását jelenti, melyben az Üzemeltető marketing célú tartalmakat is megjeleníthet.

16.15. A gazdasági szervezetet működtető (szakemberként) regisztrált Felhasználók részére az Üzemeltető a regisztrációt követően, egy alkalommal lehetőséget biztosít a M4Y Szakember+ szolgáltatás kipróbálására egy próbaidőszakkal.

A próbaidőszak alatt a Felhasználó a teljes M4Y Szakember+ szolgáltatáshoz hozzáfér.

16.16. A próbaidőszak során beállítható 1 (azaz egy) főkategóriából a benne található kategóriák.

A próbaidőszak az aktiválását követően 3 (azaz három) hónapon keresztül, vagy a beállításra került kategóriában feladásra került Munkaigénylő adatlapok kapcsolati adatainak, összesen 7 (azaz hét) darab lekéréséig valósul meg.

16.17. A próbaidőszakot a szakemberként regisztrált Felhasználónak a regisztrációt követő 48 (azaz negyvennyolc) órán belül van lehetősége beállítani és elindítani. Amennyiben ez nem történik meg, 48 (azaz negyvennyolc) óra elteltével az aktuálisan  beállításra került kategóriákkal a rendszer automatikusan elindítja.

A M4Y Szakember+ szolgáltatás próbaidőszakára a 2021. december 31. napjáig regisztrált Felhasználóknak van lehetősége.

16.18. A M4Y Szakember+ szolgáltatás további részletei és a Díjtáblázat ITT tekinthető meg.

16.19. 0-24 gyorsszolgálat: a szolgáltatás során a 0-24 gyorsszolgálat ikon a Szakember adatlap szakember kereső lista oldali, és a Szakember adatlap részleteiben kerül megjelenítésre. A szolgáltatás csak érvényes M4Y Szakember, vagy Szakember+ szolgáltatás előfizetés mellé rendelhető meg. Az előfizetés napi díjjal kerül kiszámításra, és a megrendelt időszakban bármely élő M4Y Szakember vagy M4Y Szakember+ szolgáltatásban szereplő kategóriához hozzárendelhető. Amennyiben a kategóriához való hozzárendelés megtörtén, az a Szakember adatlap részleteiben külön blokkban megjelenítésre kerül.

16.20. Hétvégén is vállalok munkát: a szolgáltatás csak érvényes M4Y Szakember vagy Szakember+ szolgáltatás előfizetés mellé rendelhető meg. Aktiválását követően a Hétvégén is vállalok munkát ikon a Szakember adatlap szakember kereső lista oldali, és a Szakember adatlap részleteiben kerül megjelenítésre. Az előfizetés napi díjjal kerül kiszámításra, és a megrendelt időszakban bármely élő M4Y Szakember vagy M4Y Szakember+ szolgáltatásban szereplő kategóriához hozzárendelhető. Amennyiben a kategóriához való hozzárendelés megtörtén, az a Szakember adatlap részleteiben külön blokkban megjelenítésre kerül.

16.21. A 0-24 gyorsszolgálat és a Hétvégén is vállalok munkát ikonok megjelenítésének megrendelése során a kezdő időpont mindig a megrendelés időpontja, a végdátum ezen időpont és az utolsó M4Y Szakember vagy M4Y Szakember+ szolgáltatás előfizetési időpont dátuma között tetszőlegesen módosítható.


Munkaigénylő adatlapot feladók részére:

16.22. Sürgős munka: a Munkaigénylő adatlap lista oldalán a „Sürgős munka!” felirat megjelenítése, továbbá a megjelent Munkaigénylő adatlap hátterének színezése figyelemfelkeltő módon. Megjelenés kategóriánként, a találati listában szereplő tételek elején. A szolgáltatás időtartama a Munkaigénylő adatlapon szereplő naptárban a munka elvégzésre nyitva álló időpontként vagy időszak utolsó naptári napjaként beállított dátum, de legfeljebb szolgáltatás megrendelésétől számított 20 (azaz húsz) nap.

16.23. Sürgős munka szolgáltatás igénybevételekor az adott kategóriában Szakember adatlappal rendelkező Felhasználók részére – figyelembe véve a szakember által beállításra került egyéb szűrőket - a Munkaigénylő adatlap „Sürgős munka” jelzéssel haladéktalanul megküldésre kerül.  

A munka feladójának ezen szolgáltatás használata esetén nincs lehetősége dönteni arról, hogy a munkára jelentkezők közül, kinek adja meg a kapcsolattartói adatait. A kapcsolattartói adatok minden a munkára jelentkező szakember részére automatikusan megküldésre kerülnek.

16.24. Zárt ajánlatkérés: a Szolgáltatás előfizetésével a Munkaigénylő adatlap feladója választja ki, hogy www.m4y.hu oldalon az adott kategóriában Szakember adatlappal rendelkező Felhasználók (szakember/ek) közül melyek részére küldi meg a Munkaigénylő adatlapját a kapcsolati adatokkal együtt. Csak az jelentkezhet a munkára, akinek a Munkaigénylő adatlap megküldésre került, ezért a Munkaigénylő adatlap a találati listában nem jelenik meg.

16.25. Zárt ajánlatkérés esetén a Munkaigénylő adatlap feladója által kiválasztott Szakember adatlappal rendelkező felhasználók (szakemberek) részére a Munkaigénylő adatlap „Zárt ajánlatkérés!” jelzéssel haladéktalanul megküldésre kerül.  

16.26. A Sürgős munka és a Zárt ajánlatkérés szolgáltatások megrendelésére a Munkaigénylő űrlap kitöltése és feladása során van csak lehetőség. A már korábban feladásra került, megjelenített Munkaigénylő adatlapok esetében nincs lehetőség a szolgáltatás igénybevételére, ebben az esetben a munkaigényt törölni kell és egy új munkaigény feladása esetén megrendelni a szolgáltatások valamelyikét.

16.27. A Sürgős munka és a Zárt ajánlatkérés szolgáltatások egyidejű megrendelésére nincs lehetőség.

16.28. A Munkaigénylést feladók részéről igénybe vehető fizetős szolgáltatás díjai a munkaigénylő űrlapon tekinthetőek meg.

16.29. Amennyiben bármely külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás megrendelése során a kiállított díjbekérő, 3 (azaz három) napon belül nem kerül kiegyenlítésre, a szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó adatok és beállítások törlésre kerülnek.

 

17. Szakember értékelése.

17.1. A Munkaigénylő adatlap feladója az oldalon minőségi visszajelzést adhat a munka elvégzését követően a Szakemberről, így értékelheti a Szakember által elvégzett munkát. Minőségbiztosítási okokból az értékelés a Szakember adatlapjába bekerül és mindenki által elérhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje.

17.2. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésekben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Munkaigénylő adatlap feladója és Szakember adatlappal rendelkező Felhasználó regisztrációjának törlésére, vagy ezen felhasználók által közölt visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben a visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jó erkölcsbe ütközőnek minősül, vagy a Ptk. által nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:

- obszcén, közönséges nyelvezetű vagy bárki megbotránkoztatására alkalmas;

- célja egyértelműen a Szolgáltató ellehetetlenítése, rossz színben való feltüntetése;

- nem nyilvános adatot tartalmaz, vagy olyan személyes adatot tartalmaz, melynek kezeléséhez a jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban a Felhasználó nem járult hozzá (például pontos név, cím, telefonszám vagy e-mail cím).

17.3. A szakember értékelésére, munkaigényre érkezett ajánlat elfogadásától 60 (azaz hatvan) nap áll rendelkezésre. Ennek során az ÁSZF 12.4. pontjában meghatározottakon túl a Munkaigény feladója és a nyertes ajánlatot benyújtó szakember láthatja a Munkaigénylő adatlapot. Ezt követően, a Munkaigénylő adatlap törlődik.

17.4. Amennyiben a munkaigényre érkezett és elfogadott ajánlatban a „Vállalt befejezési idő” ki van töltve, úgy a kitöltésre került dátumig az ÁSZF 12.4. pontjában meghatározottakon túl a Munkaigény feladója és a nyertes ajánlatot benyújtó szakember láthatja a Munkaigénylő adatlapot. A nyertes ajánlatban kitöltésre került „Vállalt befejezési idő” dátumától a szakember értékelésére 60 (azaz hatvan) nap áll rendelkezésre. Ezt követően, a Munkaigénylő adatlap törlődik.

17.5. A szakember értékelésére, annak benyújtásától számítva 7 (azaz hét) nap áll rendelkezésre. Ezen időszak alatt szakember a munkaigény feladójának értékelésre válaszolhat. A szakember értékelésére, annak benyújtásával - az ÁSZF 12.4. pontjában meghatározottakon túl – a Munkaigénylő adatlap törlődik.  

17.6. A Felhasználó kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jó hírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni kárt és/vagy nem vagyoni hátrányt.

 

18. Munkaigénylő adatlap törlése.

18.1. A Felhasználó által a www.m4y.hu oldalra feltöltött Munkaigénylő adatlapok annak közzétételétől számított, jelen szabályzat 12. pontjában meghatározott ideig jelennek meg a weboldalon. Ezen időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, a Munkaigénylő adatlap automatikusan törlődik a www.m4y.hu látható felületéről. Erről a www.m4y.hu oldal rendszere értesítést küld a munkaigény feladójának.

18.2. A Munkaigénylő adatlapot annak feladója szerkesztheti, így a lejárati idő meghosszabbítását is kezdeményezheti. A lejárati idő meghosszabbítása a Munkaigénylő adatlapban található naptár, egy későbbi időpontra való átállításával - ami maximum 90 (azaz kilencven) nap lehet -, vagy a „Munkavégzés időpontját a szakemberrel beszélem meg” - ami 90 (azaz kilencven) nappal hosszabbítja meg a lejárati időt -  gomb használatával lehetséges.

18.3. Amennyiben lehetséges a www.m4y.hu oldal rendszere a már feladásra került és az oldalon megjelent Munkaigénylő adatlap lejáratának időpontjáról, a lejáratot megelőző 48 (azaz negyvennyolc), valamin 12 (azaz tizenkét) órán belül értesítést küld a feladójának.

18.4. A Felhasználó által a www.m4y.hu oldalra feltöltött Munkaigénylő adatlapok annak közzétételétől számított, jelen szabályzat 12. pontjában meghatározott ideig jelennek meg a weboldalon. Ezen időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, és lejárati időn belül a Felhasználó a Munkaigénylő adatlap lejárati idejét nem hosszabbítja meg, az Üzemeltető a hirdetéseket a lejárati idő elteltével automatikusan törli.

18.3. Elfogadott ajánlattal rendelkező Munkaigénylő adatlap esetén, csak a szakember értékelését követően van mód annak törlésre, melyet a rendszer automatikusan végez el.

18.4. A Felhasználó általi törlésére vonatkozó funkció használatával, illetve amennyiben az ÁSZF 12. pontjában megfogalmazottak okán kerül törlésre a Munkaigénylő adatlap, az 60 (azaz hatvan) napra archiválásra alá kerül. Az archiválást követően, a 61. (azaz hatvanegyedik) napon a Munkaigénylő adatlap automatikusan törlésre kerül a www.m4y.hu rendszeréből.

18.5. A munkaigénylő adatlapokban található információk (adatlap címe, megjelölt attribútumok és értékeik, munka helyszíne, stb…) anonim módon, statisztikák készítése és a szolgáltatások fejlesztése céljából megőrzésre kerülnek.    

 

19. A Munkaigénylő adatlapra való jelentkezés.

19.1. A Munkaigénylő adatlapokra való jelentkezés – munka elvégzése iránti igény jelzése - a Munkaigénylő adatlapban található „Kérem a kapcsolattartási adatokat” gomb megnyomásával történik. Ezzel a Szakember adatlappal és M4Y Szakember, Szakember+ szolgáltatás előfizetéssel vagy egyéb jogosultsággal rendelkező Felhasználó (szakember) jelzi a Munkaigénylő adatlap feladója felé a munka elvégzése iránti szándékát.

A rendszer ekkor a jelentkező Szakember adatlapját elküldi a Munkaigénylő adatlap feladójának, aki a Munkaigénylő adatlapban beállítottaknak megfelelően, kapcsolati adatainak kézi vagy automatikus feloldásával elfogadja a munka elvégzésre irányuló szándékot vagy visszautasítja a jelentkezést.      

A továbbiakban a Megrendelő adatlapon szereplő és azt feladó Felhasználó által megadott elérhetőségeken (telefonszámon vagy e-mail címen), illetve a Szakember adatlapon található elérhetőségeken folytatható a kapcsolat, melyben az Üzemeltető nem vesz részt.

 

20. A Szakember adatlap és Munkaigénylő adatlap tárgyára vonatkozó feltételek.

20.1. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások megjelenítését.

20.2. A weboldalon  nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű, vagy egyéb jogsértést megvalósító Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap elhelyezése, továbbá az ÁSZF 6. pontjában meghatározottak sem.

20.3. Az Üzemeltető egyes szolgáltatásokra vonatkozó a Felhasználó által feltöltött tartalmakat korlátozhatja vagy megtilthatja, amennyiben a megjelölt szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel végezhető. A Felhasználó a tartalom feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, a tartalom közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. Engedélyköteles szolgáltatás esetén a Felhasználó köteles feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a szolgáltatás nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

 

21. A Munkaigénylő űrlap/adatlap tartalmára vonatkozó rendelkezések.

21.1. A Munkaigénylő űrlap nyelve a magyar. A Munkaigénylő űrlap címének kitöltésekor annak magyar nyelven kell tartalmaznia a megrendelni kívánt szolgáltatás pontos megnevezését. A Munkaigénylő űrlap kitöltésekor a „Munka leírása” szövegében magyar nyelven a szolgáltatási igény pontos leírását fel kell tüntetni.

21.2. A Munkaigénylő űrlapon, annak kitöltésekor, - a Felhasználó regisztrációnál megadott e-mail címén és telefonszámán túl, melyet a rendszer automatikusan feltüntet - semmilyen elérhetőség, cím, link stb. nem tüntethető fel. Az űrlapba bárhol – a rendszer által automatikusan kitöltötteken túl – beírt elérhetőség, kapcsolatfelvételre lehetőséget biztosító adat, fénykép, törlésre kerül.   

20.3. A Munkaigénylő adatlap kapcsolati adatai csak bizonyos szolgáltatások estén kerülnek megjelenítésre a Szakember adatlappal rendelkező Felhasználók (szakemberek) részére (ÁSZF 19. pont).        

20.4. A Munkaigénylő űrlapot abból a kategóriában kell kiválasztani, amelyik a legjobban kapcsolódik az adott munkaigényhez. Nem megfelelő kategóriaválasztás esetén az Üzemeltető jogosult a feladni kívánt Munkaigénylő adatlapot visszautasítani.

20.5. A Munkaigénylő űrlap kitöltésekor 12 (azaz tizenkettő) darab melléklet tölthető fel, amelynek az igényelni kívánt szolgáltatásra kell vonatkoznia. Pecséttel, aláírással, egyedi azonosításra szolgáló vagy személyes adattal, e-mail címmel, egyéb címmel, telefonszámmal vagy egyéb más elérhetőségi adattal, illetve más hirdetési oldal nevével, emblémájával ellátott képek, mellékletek nem tölthetőek fel a Munkaigénylő űrlaphoz, ezek törlésre kerülnek. Más hirdetők képeit, internetről letöltött katalógusképeket tilos használni, kivéve amennyiben beleegyezést szereztek rá, illetve ha maga a Felhasználó rendelkezik a szerzői jogokkal.

20.6. A  www.m4y.hu oldalra a Felhasználók által a Munkaigénylő adatlapra feltöltött képekre az Üzemeltető vízjelet helyez el.

20.7. A Munkaigénylő űrlapon található naptárba írt időponttal vagy időszakkal a feladásra került munka elvégzésnek optimális idejét van lehetőség jelölni, amennyiben annak jelzését a Felhasználó szükségét látja. A naptárba a Munkaigénylő űrlap kitöltésétől számított 90 (azaz kilencven) napnyi időszakban van lehetőség jelzést elhelyezni.

20.8. A naptár kitöltése esetén az ott beírásra került naptári nap, vagy időszak utolsó naptári napja a feladásra került Munkaigénylő adatlap megjelenésének utolsó napja. A Munkaigénylő adatlap ezt követően az ÁSZF 18. pontjában írtak szerint oldalról eltávolításra kerül.        

 

21. A Szakember adatlap tartalmára vonatkozó rendelkezések.

21.1. A Szakember adatlap az oldalra szakemberként regisztrál Felhasználó által kitöltött profiladatokból készített adatlap, mely áll:

- profilkép (1, azaz egy darab feltölthető kép),

- vállalkozás rövid megnevezése vagy üzletének fantázianeve

- vállalkozás weboldala,

- értékelések

- szolgáltatási terület megjelenítése

- elérhetőségek

- bemutatkozás

- üzletének, műhelyének stb. pontos címe és nyitva tartása

- szolgáltatásaink (kategóriák, amelyben munkát vállal)

- 0-24 órás gyorsszolgálat megjelenítése (külön díj ellenében)   

- hétvégi munkavállalás jelzése (külön díj ellenében)

- beszélt nyelv/ek,

- referenciák (maximum 12, azaz tizenkettő darab fénykép)

A felsoroltak közül M4Y Szakember, Szakember+ szolgáltatás előfizetés vagy egyéb jogosultság hiányában vállalkozás weboldala, értékelések, elérhetőségek, üzletének, műhelyének stb. pontos címe, nyitva tartása és a referenciák nem kerülnek feltüntetésre a www.m4y.hu oldalon.

21.2. A Felhasználó köteles arra törekedni, hogy a Szakember adatlap bemutatkozó szövege a szolgáltatásának minél pontosabb leírását tartalmazza magyar nyelven. A Felhasználónak a szakember regisztráció során a „Választott szolgáltatásaim”-ba kell a megadott lehetőségekből kiválasztania és bejelölnie a szolgáltatásait. A bejelölés során maximum 1 (azaz egy) darab főkategóriából engedélyezett kategóriákat választani. Az így bejelölésre került kategóriák a Szakember adatlapon megjelenítődnek, és a „Szolgáltatásaink” blokkban a Felhasználók és a Látogatók által megtekinthetőek.

21.3. A M4Y Szakember és Szakember+ szolgáltatás megrendelése során az ÁSZF 16. pontjában meghatározottak szerint választható ki a szolgáltatással ellátott kategória. A M4Y Szakember és Szakember+ szolgáltatás megrendelése esetén kiválasztott és előfizettet kategóriák a Szakember adatlap „Szolgáltatásaink” blokkjában megjelennek és a Felhasználók, valamint Látogatók által megtekinthetőek.

21.4. A Szakember adatlapon kizárólag az „Elérhetőségek”-nél engedélyezett a kapcsolati adatok, valamint olyan link elhelyezése, amely a Szakember elérhetőségeire mutathat. A Szakember adatlapon a Szakember elérhetőségén túl tilos más tartalomra mutató hivatkozásokat feltüntetni. Az „Elérhetőségeken” túl, máshol beírt kapcsolatfelvételre lehetőséget biztosító adat törlésre kerül.

 

22. Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap jelentése.

Amennyiben a Felhasználót vagy Látogatót az oldalon megjelent Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlaphoz kapcsolódóan jogsérelem éri, vagy azt észleli, hogy a Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap vagy annak bármely eleme a jelen valamely pontjába ütközik, lehetősége van azt a panaszkezeles@m4y.hu e-mail címen jelezni az Üzemeltető felé. Az üzenetben szükséges a Szakember és/vagy Munkaigénylő adatlap URL-jének és a jogsérelemnek a pontos a leírása. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I.1. Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg ha az Üzemeltető feladatai teljesítéséhez szükséges.

I.2. Az Üzemeltető jogosult a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szerződés alapján változatlanul.

I.3. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (azaz öt) munkanapon belül.

I.4. Szerződő Felek a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik az Üzemeltető mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

I.5. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírásokat.

 

2021.07.01.


Loading